bcbf.alle.bg

Building the cultural bridge of friendship

bcbf.alle.bg
bcbf.alle.bg

Приключи двугодишният проект Building Cultural Bridge of Friendship по програма Коменски. Партньори на 73 СОУ бяха училища от Португалия, Полша, Гърция и Турция. Бяха сформирани малки групи от учители и ученици, които работиха по следните теми:

  • Народни обичаи и традиции
  • Народна музика
  • Народни танци
  • Национална кухня  и др.

Продуктите от тези дейности бяха представяни в страните-партньори.

П Р О Е К Т

bcbf.alle.bg

                                     

                   П  Р  О  Е  К  Т

 

Building the cultural bridge of friendship


Партньорска програма  за  културен междуучилищен обмен

Секторна програма   Коменски

 

Първа  среща: 4 – 10 ноември  2012 г.  в  Istanbul – Турция

Частно училище партньор  в  азиатския квартал  Малтепе

Участници:  България – 2 учители + 7 ученици от 7 клас

Гърция – 4 учители + директор + 5 ученици

Полша – 3 учители + директор + 4 ученици

Португалия – 3 учители

Учениците настанени в семейства

Дейности: Организационни заседания, създаване на лого на проекта, изработване на календарен план, планиране на следващите мобилности, посещения на класове,

Всяка делегация представи своята държава, град и училище; национална песен или национален танц

Посещение на часове в училището

Официални срещи с кмета на Малтепе, директора на Инспектората по образование, директорите на образователните степени в училището

 

Втора среща:  3 – 9 март 2013 г.  в  гр. Serres – Гърция

Участие от 73 СОУ  4учители + директор/зам. директор

    5 ученици от 8-9 клас

Дейности: представяне на зимни народни празници и традиции, представяне на национален танц, организиране на изложба, презентации

Посещение на часове

 

Трета  среща:    26 април – 2 май 2013 г. в гр. Lajes do Pico – Азорски острови – Португалия

Участия: от 73 СОУ  3 учители

Дейности:  Представяне на образователната система на всяка страна, учебни програми, финансова система на образованието в страните-партньори,

Посещение на  класове

Физико-географски, иконом-географски презентации за съответните страни; представяне на културния облик на всяка страна

Дискусии и кръгли маси

Изработване на обща платформа на проекта, предназначена за доклад в Е.С.

 

Четвърта среща:  21 – 27 октомври 2013 г. в гр. Kwidzyn Полша

Участие на 73 СОУ  4 учители + директор/зам. директор 

     5 – 6 ученика от 4-5 клас

Дейности: Представяне на национални традиции, национална кухня, създаване на DVD за природните и културно-историческите забележителности на всяка държава, изработване на модели за фланелки и чанти със символите на проекта

Посещение на класове

 

Пета среща – заключителна:    7 – 13 април 2014 г. в София – България

Домакин - 73 СОУ; настаняване на децата от партньорските училища в български семейства

Дейности: фестивал на националните танци ; представяне на национални игри

Посещение на часове в училището

Организиране на официални срещи

Организиране на образователни ателиета

 

Закриване на проекта:  май – юни 2014 г.

Отразяване на резултатите в медийното пространство: печат, радио, телевизия

 

 

   Координатор на проекта:  Елизабет  Бойдева

                                                                                                 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg